Anvendelser


AkvaFresh leverer anlegg for membranfiltrering av sjøvann og ferskvann. Med bevisst utforming av membrananlegg kan man produsere vannkvaliteter til tiltenkte behov.

Rensing av inntaksvann

Rent inntaksvann er en viktig forutsetning for god vekst og velferd i alle varianter av landbaserte anlegg.

Rensing av inntaksvann

Badebehandling

Badebehandling i vann med ionemodifisert vann er effektivt for å fjerne lus og AGD fra laks.

Badebehandling

Brakkvannslokk i merd

Et brakkvannslokk i merd reduserer påslag av lus og AGD.

Brakkvannslokk i merd