Badebehandling

Badebehandling i vann med ionemodifisert vann er effektivt for å fjerne lus og AGD fra laks.

Badebehandling i vann med lavt saltinnhold har vist seg å være effektivt for å fjerne lus og AGD fra laks. Badebehandling er langt mer skånsomt for fisken, sammenlignet med mekaniske behandlingsløsninger. Dette betyr bedre fiskehelse, lavere dødelighet og bedre økonomi.

AkvaFresh har en patentert membranfiltreringsløsning som kan anvendes i flere ulike behandlingsoppsett, blant annet badebehandling om bord på brønnbåt eller i presenning i merd.

Badebehandling i vann med samme temperatur som sjøvann er mer skånsomt for fisken enn varmebehandling.*

 

Mer om badebehandling

Badebehandling i brønnbåt »

Presenning i merd »

* Referanse: J. Nilsson et. al.: Sudden exposure to warm water causes instant behavioural responses indicative of nociception or pain in Atlantic salmon. Veterinary and Animal Science. Desember 2019.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2451943X19301279