Brønnbåt

AkvaFresh leverer avsaltingsanlegg til bruk i badebehandling i brønnbåt. Avsaltingsanlegg montert på brønnbåt eliminerer behovet for transport av ferskvann til lokasjon, og vil derfor være en rimeligere løsning for mange oppdrettere og brønnbåteiere. Vannet produsert med den AkvaFresh-patenterte nanofiltreringsløsningen (NF) har vist god effekt ved avlusing og AGD-behandling. Avsaltingsanleggene kan både leveres som flyttbare kontainerbaserte anlegg plassert på dekk, eller som plassbygget anlegg i båten.

Fordeler med Akvafresh-løsningen:

  • Forenkler brønnbåtoperasjon ved at ionemodifisert vann produseres om bord, og man unngår henting av vann fra ferskvannskilde. Dette gir lavere driftskostnader.
  • Avsaltingsanlegg leverer svært rent vann. Partikler og patogener er filtrert ut, noe som bidrar til økt biosikkerhet og fiskevelferd under behandling.
  • Utvider funksjonaliteten til eksisterende brønnbåter ved at anlegg kan ettermonteres.