Presenning i merd

Badebehandling kan gjøres effektivt ved hjelp av presenning i merd. Presenningen fylles med vann produsert av et AkvaFresh membranfiltreringsanlegg, for eksempel plassert på serviceflåte ved merdkant eller ombord på båt. Denne typen behandling er gjennomført med stor suksess med den AkvaFresh-patenterte nanofiltreringsløsningen (NF).