Brakkvannslokk i merd

Et brakkvannslokk i merd reduserer påslag av lus og AGD.

AkvaFresh løser utfordringer knyttet til fiskehelse i vekstfasen ved bruk av avsaltet sjøvann. Et brakkvannslokk i merd reduserer påslag av lus og forebygger AGD. For oppdretter betyr dette redusert risiko, bedre MTB-utnyttelse og lavere driftskostnader. Brakkvannslokket er et godt tiltak for bedre fiskehelse, da det reduserer behovet for behandlinger og håndtering.

AkvaFresh tilbyr en AGD- og luseforebyggende løsning i form av et lag med ionemodifisert vann øverst i merden. Ved blant annet fôring, lysmodifisering og tilpasset design av merd vil fisken jevnlig vaske av seg lus og AGD i denne sonen. Det ionemodifiserte vannet kan produseres på lokasjonen ved bruk av et kontainerbasert avsaltingsanlegg plassert på flåte. Vannet kan alternativt transporteres i rør fra anlegg plassert på land.