Rensing av inntaksvann

Rent inntaksvann er en viktig forutsetning for god vekst og velferd i alle varianter av landbaserte anlegg.

Rent inntaksvann er en viktig forutsetning for god vekst og velferd i alle varianter av landbaserte anlegg. Avhengig av hvilken vannkilde som er tilgjengelig som inntaksvann, tilbyr AkvaFresh ulike løsninger for å skreddersy vannkvaliteten etter kundens behov.

Et AkvaFresh-anlegg forebygger sykdomsutbrudd, samtidig som det sørger for optimale vekstvilkår for fisken. I sum betyr dette redusert risiko og lavere produksjonskostnader for deg som kunde.

AkvaFresh gir deg som produsent en rimelig forsikring mot sykdomsutbrudd i anlegget.

 

Mer om rensing av inntaksvann

Vann for rogn og yngel »

Vann for smolt og postsmolt »

Vann for påvekst »

 

Spørsmål og svar