Påvekst

Ved drift av landbaserte oppdrettsanlegg er det spesielt viktig med høy kvalitet på inntaksvann. AkvaFresh kan levere anlegg som renser inntaksvann for partikler og patogener, slik at vannet har en optimal kvalitet for god fiskehelse og vekst.

Mengden biomasse i et landbasert oppdrettsanlegg gjør den økonomiske konsekvensen av et sykdomsutbrudd er stor. Den gode nyheten er at membranfiltrering av inntaksvannet vil gi deg som oppdretter en trygghet om at vannkvaliteten er god nok til å hindre utbrudd.