Rogn og yngel

Ferskvannskilde

Typiske norske ferskvannskilder har høyt innhold av humus og metaller. AkvaFresh tilbyr UF-løsninger i kombinasjon med koagulering, som sørger for å fjerne disse uønskede komponentene i vannet. Dette gir et rent og klart vann, med langt høyere kvalitet enn kravet for drikkevann (Ref. Drikkevannsforskriften). UF-rensing vil fjerne bakterier og de aller fleste virus. I tillegg vil den lave mengden partikler i det filtrerte vannet vil gi svært god effekt av UV-behandling for å sikre fravær av patogener.

Kun tilgang til saltvann

Avsaltingsanlegg fra AkvaFresh kan brukes til å levere ferskvann til anlegg som kun har tilgang på saltvann. Ved å skreddersy membrananlegg kan saliniteten tilpasses kundens behov, noe som blant annet bidrar til å redusere risiko for H2S-utbrudd i anlegget.