Smolt og postmolt

Saltvannskilde

Stadig større fisk produseres på land på grunn av biologiske utfordringer i sjøen. Dette setter helt nye krav til kontroll av vannkvaliteten, spesielt for å unngå H2S-utbrudd i anleggene.

Avsaltingsanlegg fra AkvaFresh kan benyttes for å skreddersy saliniteten til ønsket verdi, for eksempel 15 ppt. Ved avsalting fjernes også partikler i vannet. Sulfatkonsentrasjonen reduseres til rundt 1/1000 av konsentrasjonen i sjøvann, noe som betraktelig vil redusere dannelsen av H2S. Et avsaltingsanlegg vil også gi svært god biosikkerhet ved å fjerne virus og bakterier i inntaksvannet.

Både saltvanns- og ferskvannskilde

Ved tilgang på både ferskvann og saltvann er det mulig å blande disse to vannstrømmene for å få riktig salinitet. Det vil i dette tilfellet være ekstra viktig å ha god rensing av vannet for å unngå frigjøring av reaktive metaller fra ferskvannet.

AkvaFresh sin membranteknologi renser inntaksvannet for metaller, partikler og patogener, slik at fisken får optimale vekstforutsetninger.