Fiskevelferd

Løsningene AkvaFresh tilbyr er blant markedets mest skånsomme mot fisken. AkvaFresh leverer løsninger som fremmer god vannkvalitet og fiskevelferd.

Alle dyr har en egenverdi og skal behandles med respekt. Det handler om vårt moralske ansvar som mennesker og respekt for andre arter som lever på kloden.

Fisk som har det bra bra smaker også bedre. Derfor er fiskevelferd også viktig for næringen og kunder. God fiskevelferd gir god fiskehelse, lav dødelighet, god kvalitet, godt omdømme og god lønnsomhet.

Dyrevelferdslovens krav til god fiskevelferd hos akvakulturfisk er i stor grad regulert gjennom forskrifter. Dette innebærer at det er gitt en rekke bestemmelser om fiskevelferd både for etablering og drift av akvakulturanlegg og for slakting av akvakulturfisk.

Du kan lese mer om dette her.