Membranfiltrering

Membraner kan fjerne uønskede komponenter og sikre stabil vannkvalitet. De består av porøse folier, med nøyaktig definerte porediametere.

En membran er et materiale som slipper noe gjennom og holder noe annet tilbake – en selektiv barriere. En gitt membran er en barriere for komponenter av en viss størrelse eller med visse kjemiske egenskaper. I membranfiltrering av vann brukes trykk for å få renset vann gjennom membranen, mens uønskede komponenter holdes tilbake.

Membraner for filtrering av vann kan karakteriseres ved porestørrelse. Porestørrelsen avgjør hvilke komponenter som holdes tilbake, (som vist i figuren under). Ønsket vannkvalitet for produktvannet bestemmer hvilken filtreringsprosess som benyttes.

AkvaFresh tilbyr anlegg for ultrafiltrering, nanofiltrering og omvendt osmose. Hovedkomponentene i membranfiltreringsanleggene er forfiltrering/forbehandling, pumpe(r) og membranmoduler med totalareal basert på ønsket vannkapasitet. Anleggene våre opereres i helautomatiske prosesser med programmerbar logisk styring (PLS). Hva kan membraner fjerne?

Hva kan membraner fjerne?

1. Partikkelfjerning:

 • Turbiditet, total suspenderte stoff
 • Mineralske partikler, sand, leir og jord, kolloider (0,1–1 μm)
 • Organiske partikler, stammer fra levende mikroorganismer; algaer, protozoer, osv (1–100 μm)

2. Organisk forurensing; farge og humus (NOM)

3. Biologisk forurensing; parasitter, bakterier og virus:

 • Lakselus (Lepeophtherius salmonis salmonis) 540–850 opp til 5000–10.000 μm
 • Gyrodactulus salaris 500 μm
 • Paramoeba perurans (AGD) 20–30 μm
 • Ichthyobodo sp. 7 μm
 • Aeromonas salmonicida 0,5–6 μm
 • Yersinia ruckeri (Yersiniose) 1–3 μm
 • Moritella viscosa (Vintersår) 0,5–2,5 μm
 • SGP-virus (Laksepox) 0,3 μm
 • ILA-virus 0,09–0,13 μm
 • IPN-virus 0,06 μm

 

Vil du vite mer om membranfiltrering?

Føler du også det er for lite membranprat …? Ta kontakt