Løsning på bransjens miljøutfordring

En av de største utfordringene til oppdrettsnæringen i Norge er luseproblematikken.

AkvaFresh er en bedrift som ønsker fokus på miljø. Vi tilbyr behandlingsmetoder mot lus og AGD som ikke innebærer behandling med kjemikalier. Alle kjemikalier som brukes i forbindelse med vasking av anlegg håndteres etter forskriftene, og vi har systemer for forsvarlig håndtering av alt avfall.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

 


Irsk laks behandles med rent, ionemodifisert vann. Lus, AGD og overfløding mukus vaskes vekk uten bruk av kjemikalier eller varmebehandling.