Løsning på bransjens miljøutfordring

En av de største utfordringene til oppdrettsnæringen i Norge er luseproblematikken.

Det haster med å ta i bruk miljøvennlige løsninger i oppdrettsnæringen. I Norsk Industris veikart for havbruksnæringen ligger planene om en femdobling av næringen allerede i 2030.  Men kun hvis bransjen endrer seg.

– Vi må lykkes med å utvikle oppdrett til en stor næring. Forutsetningen er at miljøproblemene løses. Oppdretterne må innse hvilke problemer som finnes, sier toppsjefen i Norsk Industri Stein Lier-Hansen til Bergens Tidende. Les saken her.

AkvaFresh sine vannkvaliteter er alle miljøvennlige. Vi er en av løsningene på bransjens utfordringer.