Nanofiltrering (NF)

Porestørrelse: 0,01-0,001 µm
illustrasjon av nanofiltrering
NF brukes for delvis avsalting av sjøvann, brakkvann og salt grunnvann. Det kan også benyttes til rensing av ferskvann.

I NF-membraner er porene mellom 0,001 og 0,01 µm. Porene er så små at flere mekanismer finner sted samtidig ved filtrering: Separasjon basert på størrelse og fasong, løselighet og diffusjon i selve membranmaterialet og effekter av overflateegenskapene til membranen – i hovedsak ladningen. Trykk er drivkraften for separasjonen, og nanofiltreringsanlegg opereres ved 8-40 bar, basert på hvor tett membranen er.

Nanofiltrering kan benyttes til produksjon av lavsaltvann til bruk i forebygging og behandling av fiskeparasitter, som lus og AGD.

NF kan også benyttes til produksjon av lavsaltvann som inntaksvann til RAS-anlegg, spesielt for postsmoltproduksjon. Inntaksvann med ønsket salinitet kan produseres direkte fra sjøvann, uavhengig av ferskvannskilde. Sulfatinnholdet reduseres kraftig ved nanofiltrering, som kan virke forebyggende mot H2S-dannelse. Samtidig unngår man frigjøring av metaller ved blanding av sjøvann og ferskvann, og filtreringen gir økt biosikkerhet.

Vannkvalitet lavsaltvann

Salinitet: 3-22 ‰
NaCl: 2900-21900 mg/l
Ca2+: 5-50 mg/l
Mg2+: 3-50 mg/l
SO42-: < 15 mg/l
Suspendert materiale, parasitter, bakterier, virus: ≈ 0

Anvendelser:
Forebygging og behandling av fiskeparasitter
Inntaksvann til landbaserte akvakulturanlegg
Inntaksvann til postsmoltproduksjon

Spørsmål og svar

Prosjekter med Nanofiltrering (NF)

AkvaFresh leverer til Killary Bay i Irland

Irland har en ung, men voksende oppdrettsbransje. Infrastrukturen ligner Norges og Irlands svar på «Innovasjon Norge», BIM (Board Iaschaigh Mhara, Irelands Seafood Development Agency) tok kontakt med AkvaFresh under Aqua Nor i fjor.

Les hele artikkelen

AkvaFresh med kontrakt i Skottland

AkvaFresh har signert kontrakt om å levere lavsaltanlegg til det skotske oppdrettsselskapet Loch Duart.

Les hele artikkelen