02. jan. 2019

Fiskevelferd i fokus

Bevisstheten rundt fiskevelferd øker. Leif Magne Sunde, forskningsleder i SINTEF, sier forebygging er en ledestjerne.

Fisk og husdyr har det samme vernet

Fiskevelferd er relativt nytt som begrep. Fisken har det samme vernet som mange andre husdyr i Norge, men vi har en vei å gå før vi klarer å ta det helt ut i praksis.

– Det er litt for mye dødelighet og andre hendelser som ikke er bra for fisken. Mye av det skyldes lakseluskampen, sier Leif Magne Sunde, forskningsleder for sjømatteknologi i SINTEF.

Det å ta vare på fisken er spesielt viktig i oppdrett, for der tar vi mennesker ansvaret når vi holder fisken i kultur. Og da er det også vår oppgave å sørge for at fiskene i merdene har et så godt liv som mulig.

Se intervjuet med Leif Magne Sunde, forskningsleder for sjømatteknologi i SINTEF:


Å se enkeltlaksen blant 200 000

Laksen lever nede i den store merden – og i store mengder. En ting er at alt skjer under vann, en annen utfordring er at det i en merd er veldig mange individer. I en og samme merd kan det være så mange som 200 000 laks. Det å se enkeltindivid i en så stor populasjon, er ikke lett.

– Her i SINTEF jobber vi med noe som vi har kaldt presisjonsfiskeoppdrett. Det er en ny måte å prøve å strukturere arbeidet på. Vi forsøker å se på hvordan vi kan få økt fiskevelferd gjennom å finne ut hvordan enkeltfisken har det, forklarer Leif Magne Sunde.

Produsert vann er en av løsningene

– På den ene siden kan du lage et vann av en definert kvalitet, og på den andre siden har du det vannet naturen gir deg. Laksen fungerer i vanlig ferskvann, og der velger laksen selv hvor den vil leve. Når vi mennesker velger hvor laksen skal leve, bør vi gi den best mulige forutsetninger for å trives. Riktig vann er et av grepene. Det er realistisk å tenke at laksen har et vann som kan være mest optimalt. Hvis man greier å styre vannkvaliteten som svarer på de behovene som laksen har, vil det ut ifra min logikk kunne passe godt sammen, sier Sunde.

– Bruk av ferskvann og konsepter rundt det er svært spennende. Det er et styrt vann med en styrt vannkvalitet som kan svare bedre til de behovene som laksen har i en behandlingssituasjon, sier Leif Magne Sunde.

Vi i AkvaFresh spesialiserer oss på vannkvaliteter til ulike formål. Les om våre vannprodukter her.

Økende forståelse i næringen

Forståelsen for viktigheten av fiskevelferd har økt i næringen, og det har vært en god utvikling på området.

– Det er veldig bra å se at bevisstheten rundt fiskevelferd sprer seg til ulike selskaper slik at de kan være med på å sikre god fiskevelferd framover. Både de som driver med oppdrett, men også de som leverer utstyr, sier Leif Magne Sunde.

Det finnes mange ulike behandlingsmetoder som har vært brukt opp gjennom årene som bruk av kjemikaler og mekaniske løsninger der man i stor grad er avhengig av å ta opp fisken, noe som kan være uheldig mange ganger. Lasersystem, luseskjørt og tilpassede vannkvaliteter er nye teknologiske løsninger som er i ferd med å komme inn.

Forebygging er en ledestjerne

Det er ikke snakk om enkeltløsninger for å håndtere lakselus og parasitter. Vi har behov for en solid portefølje med ulike type verktøy som vi kan bruke avhengig av de behov og situasjon.

– Forebygging er en ledestjerne. Vi i SINTEF jobber mye med at vi skal komme oss over i den forebyggende fasen. Det er alltid bedre å forebygge enn å behandle, understreker Leif Magne Sunde.

Siste nytt

22. jan 2020
Anders Vinje skal ta AkvaFresh ut i det norske og europeiske markedet.
AkvaFresh leverer «magic water» i Irland som bekjemper lusa. Mulighetene for vekst er store. Fagfolkene er klare – og snart er forskningsrapportene det også. Gründer Per Kosberg har nettopp overgitt stafettpinnen til Anders Vinje. Per følger bedriften videre som gründer og seniorkonsulent.
Les hele artikkelen
11. des 2019
Ledig stilling: Serviceteknikere inn- og utland
AkvaFresh er i vekst og utvikling – vi har flere nye prosjekter på gang i samråd med ledende oppdrettsselskap i Norge og utlandet. Vi er også involvert i flere FoU-prosjekter i samråd med SINTEF og andre forskningsinstitusjoner.

På bakgrunn av dette ønsker vi nå å knytte til oss flere dyktige og selvstendige serviceteknikere (prosessoperatører).
Les hele artikkelen
3. sep 2019
Globalt forskningsprosjekt for bedre gjellehelse og fiskevelferd
Gjellehelse er et stort tema for lakseoppdrett. Riktig vannkvalitet kan også bidra til å redusere luseproblemer, viser ny forskning som vi i AkvaFresh er en del av.
Les hele artikkelen