19. mar. 2019

Ledige stillinger i Akvafresh

AkvaFresh søker nye medarbeidere. Økt internasjonalt salg av membranløsninger.

Om bedriften

AkvaFresh er ett Midt-Norsk teknologi selskap med bred nasjonal og internasjonal erfaring innen vannbehandling generelt, membranfiltrering og avsalting av sjøvann spesielt.

Vi tilbyr våre løsninger til oppdrettsbransjen. Hovedområdene for våre produkter og tjenester er sjøbasert parasittbehandling med avsalta sjøvann og membranfiltrering av inntaksvann til landbasert oppdrettsanlegg.  Teknologiske løsninger for bedre fiskevelferd er vår visjon.

Hovedaktiviteten for tiden er i Norge, men vi har også leveranser til Irland og Skottland. AkvaFresh er etablert i Vanvikan i Indre Fosen kommune i en næringspark sammen med andre industribedrifter. Lyng-gruppen er majoritetseier. Forøvrig har ansatte og profesjonelle investorer eierskap i selskapet.

Stillinger

AkvaFresh utvikler bedrift og ansatte i takt med den kommersielle og operative aktivitet. 
Vi har nå fått flere nye oppdrag. Det gjennomføres blant annet flere prosjekter på sjøbasert parasittbehandling med bruk av avsalta sjøvann. Prosjektene gjennomføres sammen med ledende oppdrettsselskap i Norge og i utlandet. 
Vi leverer også flere membran vannrenseanlegg for optimal behandling av inntaksvann for settefisk og andre landbaserte anlegg.

Vi er også involvert i flere FOU prosjekter sammen med Sintef og andre forskningsinstitusjoner.
Vi trenger derfor flere engasjerte og dyktige personer til å følge opp leveranser, planlegge nye og bidra til vekst og utvikling av bedriften.

Prosjektledelse, prosjektingeniør

For å styrke kapasitet og kompetanse i planlegging og oppfølging av leveranseprosjekter og nye prosjekter, søker vi etter prosjektingeniører eller prosjektledere. 
Det er ønskelig at relevante kandidater kan fylle ulike oppgaver i bedriften. 
Relevant bakgrunn kan være en eller flere av følgende områder:

  • Styring av «industrielle» leveranseprosjekter av den størrelsesorden AkvaFresh leverer.
  • Leveranser, drift og/eller planlegging av vann og vannrenseanlegg. Spesiell kunnskap om avsalting og membranløsninger er fordelaktig.
  • Konstruksjon og design av prosessanlegg og enkeltkomponenter. Dette kan gjelde konstruksjon av enkeltkomponenter i avsaltningsanleggene, men også layout og GA-tegning av vannrenseanlegg i kontainere og plassering av vannanlegg på båter, flåter, lektere og bygg.
  • Teknisk salg, tilbud og kalkyler av sammensatte tekniske anlegg. Kunde og prosjektoppfølging.
  • HMS, kvalitetssikring og sertifiseringer.

Kontakt
Per Kosberg, tlf. 40 00 61 50 

Salg og marked

For å styrke våre strategiske satsingsområder, så vil vi også styrke vår salgs og markedsstab.
Vi søker utadrettede og sjølgående kandidater med kunnskap og erfaring fra relevante prosjektsalg og innsikt i våre markedsområder.

Kontakt 
Per Kosberg, tlf. 40 00 61 50 

Prosess- og vannkjemiingeniør

Vi ønsker også ny og mer kapasitet på teknologisk spisskompetanse innen vannbehandling, membraner og gjerne i kombinasjon med kunnskap og god forståelse for RAS anlegg og biologiske problemstillinger i aquakulturbransjen.
Det er ett ledig vikariat for 1 år i forbindelse med svangerskapspermisjon fra sommeren 2019. 
Det vil være muligheter for at vikariatstillingen kan bli en fast stilling etter vikariatperioden. Vi er også interessert i kommunikasjon med kvalifiserte kandidater som primært ønsker fast stilling. 


Kontakt
Karen Nessler Seglem, tlf. 40 00 61 51
Per Kosberg, tlf. 40 00 61 50 

Driftsteknikere

Oppstart, drift og oppfølging av membranbaserte vannanlegg ute hos våre kunder. I noen prosjekter har vi driftsansvar over en lengre periode, i andre prosjekter er arbeidet primært å installere, starte opp og assistere kunden ved ulike behov.
 Faglig bakgrunn som etterspørres er fagarbeidere eller ingeniører med bakgrunn i prosess, elektro/automasjon eller industrimekanikk. Praksis og god erfaring fra drift av prosessanlegg er viktig. 
Det må forventes betydelig reiseaktivitet i forbindelse med disse stillingene.

Kontakt
Johny Reitan, tlf. 40 00 61 71
Geir Terje Ressem, tlf. 40 00 61 61
Per Kosberg, tlf. 40 00 61 50 

Dette ser vi etter

Vi ønsker søkere med relevant erfaring og nyutdannede innen definerte fagområder. Engasjement, flerfaglighet og fleksibilitet i forhold til type oppgaver er viktig for AkvaFresh og de ansatte som skal jobbe hos oss. Selvsagt ønsker vi søkere av begge kjønn.

Søknader sendes til Per Kosberg på e-post:
[email protected]

Søknadsfrist: 08. april 2019

Interesserte kandidater kan også kontakte oss fortløpende både før og etter søknadsfristen.

Siste nytt

19. mar 2019
Ledige stillinger i Akvafresh
AkvaFresh søker nye medarbeidere. Økt internasjonalt salg av membranløsninger.
Les hele artikkelen
6. mar 2019
Driftsoperatører kan bekjempe AGD med rett kunnskap
Ferskvannsbehandling viser seg å være mest effektiv ved AGD og gir generelt lav risiko for redusert fiskehelse.
Les hele artikkelen
28. feb 2019
Vil forbedre vannkvaliteten ved hjelp av ny teknologi
Stadig større fisk produseres på land grunnet biologiske utfordringer i sjøen. Vi har derfor bestemt oss for å benytte ny teknologi for å få bedre kontroll på vannkvaliteten.
Les hele artikkelen