28. feb. 2019

Vil forbedre vannkvaliteten ved hjelp av ny teknologi

Stadig større fisk produseres på land grunnet biologiske utfordringer i sjøen. Vi har derfor bestemt oss for å benytte ny teknologi for å få bedre kontroll på vannkvaliteten.

Sammen med FoU-leverandørene, Nofima, ved Jelena Kolarevic og Trine Ytrestøyl og Institutt for kjemi ved NTNU, ved Øyvind Mikkelsen har vi startet prosjektet «Nanofiltrert inntaksvann til RAS for bedret helse og velferd for postsmolt», som vi har gitt korttittelen MEMBWELL.

– Prosjektet handler om å benytte membranteknologi til å kontrollere vannkvaliteten på inntaksvannet til RAS-anlegg til produksjon av postsmolt. Vårt bidrag er å levere membranteknologi med utvalgt membranmateriale, sier prosjektansvarlig Karen Nessler Seglem.

Se intervjuet med Karen Nessler Seglem:

Forebygging av H2S-utbrudd

Nå som det brukes mer sjøvann inne i RAS-anleggene, er en av de store utfordringene hendelser med H2S-utbrudd.

– Dette er relatert til høyt sulfatinnhold i sjøvannet som er tusen ganger høyere enn i ferskvann. Sulfatet kan heldigvis fjernes med membranteknologi som vil være en forebyggende metode for å prøve å unngå dette problemet, forklarer Seglem.

– En membran er ikke ene og alene selektiv for sulfat. Derfor er noe av det viktigste i prosjektet å få testet vannet som er delvis avsaltet på fisken for å se hvordan fisken trives i vannet. Fiskevelferd og fiskehelse er det som står i fokus i prosjektet, fortsetter Seglem.

For å gi forskningen bedre fiskevelferd vil vi drive forebygging av H2S-utbrudd. Får du først et H2U-utbrudd er fisken død, og det vil vi selvsagt unngå.

Bedre biologisk barriere med membranteknologi

Samtidig vil membranfiltrering gjøre at du får en bedre biologisk barriere slik at du får mindre eller ingen bakterier og virus inn med inntaksvannet som kan stabilisere miljøet inne i RAS-anlegget. Sulfatfjerning med membranteknologi er en metode for å forebygge H2S-utbrudd, men det vil ikke kunne brukes som en rask løsning på dette problemet.

– Oppsamling av slam i anleggene som kan komme av drift og utforming av anlegg er hovedårsaken til at problemer som dette oppstår. Derfor må også dette tas med inn i bildet, men membranteknologi kan brukes som en forebygging, forteller Seglem, og fortsetter:

– Med membranteknologi får vi noen tilleggsgoder med en biologisk barriere. Du slipper ikke inn bakterier og virus i inntaksvannet ditt. Hvis du ønsker å bruke brakkvann som det er snakk om her, samt bruke delvis avsalting av sjøvann som metode, slipper du å blande ferskvann og sjøvann med de utfordringene det kan gi med metallutfelling.

Salinitet på postsmolt

Det er kommet flere og flere historier om H2S-utbrudd de siste årene. Dette er en konsekvens av innføring av sjøvann i eksisterende RAS-anlegg.

– Det er mange historier der ute som har gjort at flere og flere har gått bort fra å bruke høyere salinitet på postsmolt på tross av at det er resultater som viser at en promille på 12 til 15 kanskje er den beste saliniteten til velferden og fisken, avslutter Seglem.


Siste nytt

19. okt 2020
Helene Moe til AkvaFresh
AkvaFresh har siden 2016 utviklet løsninger for behandling av laks. Selskapets spesialdesignede vann forventes å få stor oppmerksomhet i tiden som kommer. Rensing av inntaksvann til landbaserte anlegg er AkvaFreshs andre forretningsområde.
Les hele artikkelen
22. jan 2020
Anders Vinje skal ta AkvaFresh ut i det norske og europeiske markedet.
AkvaFresh leverer «magic water» i Irland som bekjemper lusa. Mulighetene for vekst er store. Fagfolkene er klare – og snart er forskningsrapportene det også. Gründer Per Kosberg har nettopp overgitt stafettpinnen til Anders Vinje. Per følger bedriften videre som gründer og seniorkonsulent.
Les hele artikkelen
11. des 2019
Ledig stilling: Serviceteknikere inn- og utland
AkvaFresh er i vekst og utvikling – vi har flere nye prosjekter på gang i samråd med ledende oppdrettsselskap i Norge og utlandet. Vi er også involvert i flere FoU-prosjekter i samråd med SINTEF og andre forskningsinstitusjoner.

På bakgrunn av dette ønsker vi nå å knytte til oss flere dyktige og selvstendige serviceteknikere (prosessoperatører).
Les hele artikkelen