Omvendt osmose (RO)

Porestørrelse: < 0,001 µm (1nm)
illustrasjon av omvendt osmose
RO tar bort tilnærmet alt salt, som gir ferskvann fra sjøvann.

Omvendt osmose (RO) brukes for avsalting av sjøvann, brakkvann og salt grunnvann. Omvendt osmose er kjent teknologi for å produsere drikkevann fra sjøvann og brakkvann. 

RO-membraner er tette filmer, med porestørrelser mindre enn 1 nm (0,001 µm). Tilnærmet alt løst materiale holdes tilbake, hva som kommer gjennom er basert på løselighet og diffusjon i selve membranmaterialet. Trykk er drivkraften for separasjonen, og i RO-anlegg må trykk fra 30 til 85 bar benyttes.  

Omvendt osmose kan benyttes til produksjon av ferskvann fra sjøvann til bruk i forebygging og behandling av fiskeparasitter, som lus og AGD.

RO kan også benyttes til produksjon av ferskvann til landbaserte anlegg. Ved hjelp av RO har man tilgang til ferskvann fra sjøvann og er uavhengig av en ferskvannskilde på land. 

Vannkvalitet ferskvann fra RO

Salinitet: 0,3 ‰
NaCl: 200 mg/l
Ca2+: 4 mg/l
Mg2+: 3 mg/l
SO42-: < 15 mg/l
Suspendert materiale, parasitter, bakterier, virus: 0

Anvendelser:
Forebygging og behandling av fiskeparasitter
Inntaksvann til landbaserte akvakulturanlegg

Spørsmål og svar

Prosjekter med Omvendt osmose (RO)

AkvaFresh med kontrakt i Skottland

AkvaFresh har signert kontrakt om å levere lavsaltanlegg til det skotske oppdrettsselskapet Loch Duart.

Les hele artikkelen