Våre vannprodukter

Ultrafiltrering

Ultrafiltrering (UF)

0,01-0,1 µm

UF gir renset sjøvann og ferskvann, tilnærmet fritt for partikler, bakterier og virus.

Ultrafiltrering (UF)
Nanofiltrering

Nanofiltrering (NF)

0,01-0,001 µm

NF brukes for delvis avsalting av sjøvann, brakkvann og salt grunnvann. Det kan også benyttes til rensing av ferskvann.

Nanofiltrering (NF)
Omvendt osmose

Omvendt osmose (RO)

< 0,001 µm (1nm)

RO tar bort tilnærmet alt salt, som gir ferskvann fra sjøvann.

Omvendt osmose (RO)
Illustrajon av membranfiltrering

Membranfiltrering

Membraner kan fjerne uønskede komponenter og sikre stabil vannkvalitet.
De består av porøse folier, med nøyaktig definerte porediametere.

Membranfiltrering

Membranfiltrering er miljøvennlig, og gir god fiskevelferd

Membranfiltrering separerer partikler fra vann ved at vannet trykkes igjennom en eller flere membraner. Hva man vil ha bort avhenger av porestørrelsen på membranene. Membranfiltrering er en form for siling for svært små partikler. 

Membranfiltrering tilsetter ingenting til vannet. Membranfiltrering tar bare bort.