Ultrafiltrering (UF)

Porestørrelse: 0,01-0,1 µm
illustrasjon av ultrafiltrering
UF gir renset sjøvann og ferskvann, tilnærmet fritt for partikler, bakterier og virus.

(Ultrafiltrering (UF) renser sjøvann og ferskvann for suspendert stoff og de fleste bakterier og virus. Membraner med porestørrelser fra 0,01 µm til 0,1 µm defineres som UF-membraner, og komponenter i vannet separeres bort basert på størrelse og fasong. Trykk er drivkraften for separasjonen og ultrafiltrering opereres ved 1-2 bar.

For sjøvann er det ingen avsalting som finner sted ved ultrafiltrering; saliniteten vil være den samme før og etter filtrering.

For ferskvann kan ultrafiltrering kombineres med koagulering for å fjerne naturlig organisk materiale (NOM). NOM er komponentene som gir farge til vannet, og humus utgjør en stor del av NOM.

Ultrafiltrering kan benyttes for å oppnå stabil vannkvalitet på inntaksvann til landbaserte anlegg i akvakultur. UF gir gode betingelser for UV-behandling, som anbefales som en dobbel barriere mot sykdomsagens.

Metaller er ofte bundet til NOM i ferskvann. Fjerning av denne fraksjonen med UF i kombinasjon med koagulering vil redusere metallinnholdet i vannet og risikoen for frigjøring av giftige metaller i oppdrettsanlegg.

Vannkvalitet ultrafiltrert sjøvann

Salinitet: 32 ‰ (uendret)
Partikler, parasitter, bakterier og virus: ≈ 0

Anvendelser:
Inntaksvann til landbaserte akvakulturanlegg

Vannkvalitet ultrafiltrert ferskvann

Partikler, parasitter, bakterier og virus: ≈ 0
Fargetall: 5 (med koagulering)
TOC: 2 mg/l (med koagulering)
Redusert nivå av metaller ved koagulering

Anvendelser:
Inntaksvann til landbaserte akvakulturanlegg

Prosjekter med Ultrafiltrering (UF)

Ultrafiltrering av ferskvann til Lerøy

Lerøy Aakvik rogn og stamfisk har bestilt anlegg til ultrafiltrering av ferskvann til bruk i rognproduksjon. ​

Les hele artikkelen

Ultrafiltrert vann til sjøkrepsen

Laks er en av få fiskearter som spiser tørrfor. De fleste andre oppdrettsartene må ha levende organisk for. Den lille hoppekrepsen er en prioritert matkilde for disse.

Les mer om prosjektet

Andre spørsmål?
Ta kontakt med

Helene Katrine Moe

Salgs- og Utviklingssjef

+47 416 82 792
[email protected]